Presentation av enkätsvar maj 2014

På årsstämman framfördes synpunkter angående trafik inom området och problem med Bredbandsbolagets tjänster. För att få en bild av hur detta upplevs av så många boende som möjligt, beslutade styrelsen att skicka ut en enkät som alla som finns med på e-postlistan haft möjlighet att svara på. Här kommer en redovisning av svaren med hjälp av några diagram. I några fall försvinner en del av texten. Det går tyvärr inte att påverka.

Klicka här eller på bilden nedan för att komma till enkätsvar.

Presentation av enkätsvar maj 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.