Källsortering

I soprummet finns blå kärl för att återvinna glödlampor, lysrör, lågenergilampor, batterier, tidningar, förpackningar i kartonger, plast, metall, färgat- och ofärgat glas. Där finns också bruna kärl för återvinning av matrester.

Om ett kärl är fullt kan du inte fortsätta lägga i det eller ställa sopor på golvet. Du kan antingen komma tillbaka när kärlet är tömt eller lämna soporna på annan plats. Närmast till är återvinningsstationen utanför Carlskyrkan.

Ovanför varje kärl finns en bild som visar vad du kan stoppa i det. Här följer ytterligare några korta instruktioner om hur du sorterar. Du hittar mer på hemsidan sopor.nu

Förpackningar och tidningar

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Sortera utifrån materialet: glas (färgat och ofärgat), plast, metall och papper. Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.
Exempel på sådant som inte är en förpackning är förvaringsaskar till CD-skivor, DVD-filmer och liknande.

I insamlingen för tidningar och returpapper kan du lägga dags- och veckotidningar, tidskrifter, kontorspapper, reklamblad, kataloger och pocketböcker. Här ska du dock inte lägga kuvert eller post-it-lappar. De ska läggas i soppåsen/brännbart. Omslagspapper och presentpapper läggs bland pappersförpackningar.

Soppåsen

I vanliga soppåsen ska du även slänga sådan plast och kartong som inte är förpackningar, till exempel CD-skivor och diskborstar. Metall och glas som inte är förpackningar kan du lämna till kommunens återvinningscentral.