Driftansvariga

tage_johan

Driftansvarig (undercentral) värme, vatten

Tage Öberg, Bärnstensvägen 39 och Johan Larsson, Bärnstensvägen 115