Driftansvariga

tage_johan

Driftansvarig (undercentral) värme, vatten

Tage Öberg, Bärnstensvägen 39 och Johan Larsson, Bärnstensvägen 115

Utomhus belysning & motorvärmare

el_ansv

Anders Johansson, Bärnstensvägen 109  och Ghirmal Kefela, Bärnstensvägen 13