Tömningsintervall

Umeva har hand om brännbart och matavfall.
Tömning sker enligt följande:

Brännbartavfall      de stora gröna kärlen Varje vecka
Matrester                   bruna kärl                          Varje vecka

 

IL Recycling har hand om övriga kärl.
Tömning sker enligt följande:

Ofärgat och färgat glas;  Plastkärl     Varannan vecka, udda måndagar

Plastförpackningar;          Plastkärl      Varannan vecka, udda tisdagar

Tidningar                                Plastlkärl     Varje måndag

Pappersförpackningar   Plastkärl      Varannan vecka, udda måndagar

Metallförpackningar       Plastkärl       Varannan vecka, udda tisdagar

Lampor och småbatterier    3 x 25 L behållare     Var 12:e onsdag