Gemensamt garage

Samfälligheten har ett gemensamt garage där vi förvarar utrustning och verktyg som samfälligheten förfogar över. Det är det första garaget på hela området.

Vi har bytt lås på garaget i februari 2019. Med det nya låset kommer också att öppningen är elektriskt styrd. När du knappar in koden i knappsatsen öppnas porten. Du stänger på samma sätt.

Här hittar du en mer detaljerad instruktion

Har du glömt koden kan du kontakta ordförande via kontaktformuläret.

Du kan läsa mer om vad som finns där på sidan Gemensam utrustning.