Arbetsområden

Arbetsfördelning av gemensamma ytor

Varje hushåll i samfälligheten har tillsammans med några ytterligare hus ansvar för någon av våra gemensamma ytor. Varje grupp kommer överens om hur arbetet skall fördelas. Du kan ladda ner en karta som visar vilket område ditt hushåll har ansvar för. Här finns den uppdaterade listan från 2017.
Ladda ner som PDF.

Arbetskvällar

I maj varje år hålls en eller två gemensamma arbetskvällar på området.

Container

Någon gång i första halvan av maj och sista halvan av september finns en container avsedd för trädgårdsavfall uppställd utanför soprummet.