Återvinningscentral

UMEVA äger och sköter återvinningscentralerna (ÅVC) inom Umeå kommun. Den som ligger närmast oss är Gimonäs ÅVC nere vid Strömpilen. Dessa ÅVC är till för att hushållen ska kunna lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt – en service som ingår i renhållningsavgiften. Samtliga centraler erbjuder också inlämning av förpackningar och tidningar.

Insamlade material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning genom förbränning eller deponering på Dåva deponi och avfallsanläggning.

På UMEVA’s hemsida finns aktuella öppettider och ett antal broschyr med instruktioner kring återvinning bla en som heter Återvinning för hushållen med avfallsordlista.

Extern länk: http://www.umeva.se/avfallatervinning/

Gimonäs ÅVC öppettider