Trafik

I princip ska det inte förekomma någon biltrafik inom bostadsområdet. Det är dock tillåtet att köra in i området för lastning och lossning av tyngre föremål. Därefter ska bilen omgående köras ut från området.

I maj 2014 genomfördes en enkät där 95 % av de som svarade anser att det trafiken inom området “Inte är något problem” eller “För det mesta är bra”