Veckans soprumsansvarig

Alla boende ansvarar för ordningen i soprummet en vecka var enligt ett rullande schema.  Veckor med storhelger ansvarar 2 hushåll tillsammans. Ansvaret är hela veckan, från måndag till och med söndag. Den som inte är tillgänglig på sin tilldelade vecka har själv ansvaret att byta sin vecka med någon annan. Notera ändringen på schemat som sitter på anslagstavlan i soprummet.

Instruktion för veckans soprumsansvarig

1. Sopa golvet i soprummet 1-2 gånger under veckan. Använd för ändamålet avsedd sop med skyffel och se till att glassplitter och skräp kommer upp från golvet. Det finns avfallspåsar att använda till detta.

2. Vid behov sopa uppfarten utanför soprummet. Använd sop för utomhusbruk. Är uppfarten snötäckt skottas den istället.

3. Slå larm om missförhållanden råder till ansvarig i styrelsen, ( f.n. ordförande) ex. att föremål som ej får lämnas i soprummet dykt upp (farliga kemikalier, elektronikavfall, möbler och dylikt).

4. Lämna soprummet som ni skulle vilja finna det!

Här finns aktuellt schema med vem som ansvarar

Rapportering

Vid påbörjad vecka sätts ett kryss framför husnumret på listan i soprummet, för att visa att man uppfattat uppgiften och påbörjat sin vecka. Vid avslutad vecka dras ett sträck över aktuell rad på listan i soprummet.

OBS!

Om sopkärlen är överfulla och det står drivor med skräp på golvet så ska INTE den ansvarige själv behöva köra bort det, utan får ta hjälp av styrelsen för att hitta en lösning. (Sopkärlen töms regelbundet, se hemsidan för intervall.)