Arbetskväll 21 maj

Onsdagen den 21 maj hade vi arbetskväll på området. Det var stor uppslutning med härligt väder för målning. Vi samlades på de 3 parkringarna och slutförde målningen av våra gemensamma garage. Dessutom målades nya sträck på vår parkeringar. 3 nya skyltar sattes också vid infarten till varje parkering.

Presentation av enkätsvar maj 2014

På årsstämman framfördes synpunkter angående trafik inom området och problem med Bredbandsbolagets tjänster. För att få en bild av hur detta upplevs av så många boende som möjligt, beslutade styrelsen att skicka ut en enkät som alla som finns med på e-postlistan haft möjlighet att svara på. Här kommer en redovisning av svaren med hjälp av några diagram. I några fall försvinner en del av texten. Det går tyvärr inte att påverka.

Klicka här eller på bilden nedan för att komma till enkätsvar.

Presentation av enkätsvar maj 2014