Garage

Till varje fastighet hör ett garage. Det är samfälligheten genom dess styrelse som ansvarar för garagen. De disponeras av fastighetsägarna. Dessutom har samfälligheten ett gemensamt garage där stegar och diverse redskap som tillhör samfälligheten förvaras.

Garagen värms med värmefläktar. Under vintern ska temperaturen vara högst +15 grader. Under sommaren är värmen helt avstängd. Föreningen står för garagens uppvärmnings- och elkostnad. Då värmekostnaderna uppgår till betydande belopp, kan vi spara mycket av kostnaden genom att inte låta garagedörrarna stå öppna i onödan.

Samfälligheten har brandförsäkrat garagen. Stölder ur garaget ska normalt ersättas av din hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller för just din försäkring. Kom ihåg att aldrig lämna garaget utan att kontrollera att porten är låst.

På stämman 2018 antog en policy för el i garagen. Du kan läsa den här. Du får inte göra några förändringar av elen på den plats du disponerar utan tillåtelse från styrelsen. Eluttagen i garagen är i första hand avsett för mindre handverktyg. Det är enligt lag inte tillåtet att dra motorvärmarsladd från uttagen i garagen till parkeringsplatserna. Det är överhuvudtaget förbjudet att låta strömförande kablar ligga på marken mellan garagen och parkeringsplatserna.

För att undvika kondens och vattensamlingar i garaget ska man se till att båda ventilationsluckorna på garageportarna är öppna, att ta bort snö från bilen så långt det är möjligt innan den körs in och sopa bort snö som ligger framför porten

Det är olämpligt att leka på garagetaken eftersom takplåten kan skadas om man går på den.