Gungorna är på plats

Så blev det äntligen dags att börja montera vår nya lekplatsutrustning.  Det tar längre tid än man kan tro. Vi började i lördags 9.00 höll på hela dagen. Ny tag 9.00 på söndagen och en nya lång arbetsdag. Men nu är alla  gungor på plats till många barns förtjusning. Dessutom är fundamentet till karusellen gjuten. Arbetet fortsätter.

2_storalek_30aug_1 2_storalek_30aug_2 2_storalek_30aug_3 2_lilla_lek_31aug 2_cement_31aug