Snöröjning

Samfälligheten har tillsammans med övriga tre samfälligheterna inom området tecknat avtal med Svensk Markservice.

Snöröjningen påbörjas under säsongen med att samtliga parkeringsplatser inom de fyra samfälligheterna plogas. Därefter snöröjs bostadsområdena i turordning.

Om skador uppstår på grund av snöröjningen skall de anmälas till ordförande för samfälligheten.