Förvaltning

Styrelsen

Ordförande

Gunnar Rydin, Bärnstensv 37  (vald tom 2022)

Kassör

Tore Stigbrand, Bärnstensv 21 (vald tom 2021)

Sekreterare

Josefin Mazzarolli, Bärnstensv 43 (vald tom 2022)

Vice ordförande

Anders Sjöström, Bärnstensv 143 (vald tom 2020)

Du kan skicka mejl direkt till dem vars namn är i grön text. Klicka bara på de namnet.

Ledamöter

Margareta Backgård, Bärnstensv 15 (vald tom 2022)
Staffan Sjöberg, Bärnstensv  45 (suppl. vald tom 2021)
Lena Granberg, Bärnstensv 19 (suppl. vald tom 2021)

Valberedning

Per-Erik Olsson – Sammankallande, Bärnstensv 111
Johanna Hellqvist, Bärnstensv 9

Festkommitté

Mikael Steen – sammankallande, Bärnstensv 89
Andreas Gabriel, Bärnstensv 103

Revisorer

Margareta Jonsson, Bärnstensv 133
Anna Bäckman, Bärnstensvägen 141
Anita Brändström-Olsson, Bärnstensv 139 (suppl)