Förvaltning

Styrelsen

Ordförande

Gunnar Rydin, Bärnstensv 37  (vald tom 2020)

Kassör

Tore Stigbrand, Bärnstensv 21 (vald tom 2019)

Sekreterare

Cecilia Koskinen Holm, Bärnstensv 47 (vald tom 2020)

Vice ordförande

Anders Sjöström, Bärnstensv 143 (vald tom 2020)

Du kan skicka mejl direkt till dem vars namn är i grön text. Klicka bara på de namnet.

Ledamöter

Josefin Mazzarolli, Bärnstensv 43 (vald tom 2019)
Staffan Sjöberg, Bärnstensv  45 (suppl. vald tom 2019)
Lena Granberg, Bärnstensv 19 (suppl. vald tom 2019)

Valberedning

Andreas Lind – Sammankallande, Bärnstensv 153
Jan Vestling, Bärnstensv 85

Festkommitté

Mikael Steen – sammankallande, Bärnstensv 89
Andreas Gabriel, Bärnstensv 103

Revisorer

Margareta Jonsson, Bärnstensv 133
Anna Bäckman
Anita Brändström-Olsson, Bärnstensv 139 (suppl)