Undercentral

undercentral

Undercentralen är själva hjärtat av samfällighetens driftsanläggning och är anslutningspunkten för fjärrvärme, vatten samt fastighetsnätet för internet och vår centralantenn för kabel-TV.

Undercentralen är belägen i den långa garagelängan vid rondellen. På taket sitter en röd varningslampa. Om den börjar lysa skall ni omgående underrätta Tage Öberg, Bärnstensvägen 39, som är driftsansvarig eller någon i styrelsen.