Städ- och arbetskvällar

Snart är det dags för att jobba tillsammans på området.

Måndag den 4 maj 18.00 har vi städkväll.

Tisdag 19 maj 18.00 har vi arbetskväll.

Nytt för i år är att har delat upp området i 3 delar söder, mitten och norr. Vi kommer alla att jobba nära där vi bor. På varje område finns en eller flera personer som planerat och kommer att leda arbetet på kvällen.

Varje kväll avslutas med gemensamt fika i stora lekparken.

Årsstämma 2015

arsstamma2015

 

Torsdagen den 16 april hölls årets stämma.

Bland annat fattades beslut om ändringar av våra stadgar med anledning av vår nya underhålls- och förnyelseplan.

Styrelsen presenterade sitt förändringsarbete kring hur vi fördelar ansvar inom samfälligheten. Tex beslutade vi om att dela upp området i 3 delar i samband med städ- och arbetskvällar. Med hjälp av en arbetsledare som förbereder och leder arbete hoppas vi kunna få gjort ännu mer då.

Johanna Hellqvist, Olle Jonsson och Kristina Rydfjäll Wandall valdes in i styrelsen. Andreas Winroth, Rupali Bhalerao och Hans Granberg avtackades för sin tid i styrelsen.