Parkering

Parkeringsplatser och motorvärmare

Till varje hus finns en parkeringsplats. Det är en vanlig missuppfattning att parkeringsplatserna framför varje garage är privata. Samtliga parkeringsplatser tillhör samfälligheten och är upplåtna till boende och besökande. Men för allas trivsel och ur praktiskt synpunkt är det lämpligt att i första hand nyttja parkeringsplatsen vid det egna garaget när vi parkerar utomhus.

parkering skylt

På stämman 2018 antogs en policy för att förtydliga vad samfälligheten enats om skall gälla för våra parkeringar.  Du kan läsa policyn här.  Det inte tillåtet att långtidsparkera husvagnar, släpvagnar och bilar eftersom parkeringsytorna i viss omfattning behöver nyttjas för uppläggning av snö.

motorvarmare

Det finns 20 parkringsplatser med motorvärmaruttag. Dessa kan hyras av boende inom området under perioden okt-mars för en månadskostnad. Kontakta kassören om du är intresserad.

Det är inte tillåtet att ta ström till motorvärmare inne i garagen.