Planteringar

Vi har ett antal gemensamma planeringar av olika storlekar. Varje plantering har en eller flera hushåll som är ansvariga för skötseln. Vem som är ansvarig kan du se här.