Karta

Översiktsvy från Google Earth:
googleearth

Länk till Google Maps.

Schematisk översiktbild:

Kartbild

Schematisk översiktsbild i PDF-format från Umeå kommun kan hämtas här.