Området

På vårt område finns ett antal saker som samfälligheten äger och ansvarar för. Vårt sophus, alla garage och parkeringsplatser, gränderna, 3 lekparker, rabatter, häckar, staket, ett gemensamt förråd och undercentralen.