Värme

Husen värms upp med fjärrvärme från Umeå värmeverk. Värmeverket svarar för leverans till områdets värmeväxlare, medan ansvaret för drift och underhåll ligger på fastighetsägarna.

På taket ovanför undercentralen finns en röd varningslampa som lyser om fel uppstår på värmeväxlaren. Om varningslampan lyser kontakta någon i styrelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.