Välkomstbrev

För att du som flyttar in i samfälligheten skall känna dig riktigt välkommen och att du snabbt kunna få del av viktig information kring vad det innebär att bo i vår samfällighet har styrelsen sammanställt ett välkomstbrev.  Klicka här för att läsa det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.