Vad blir min månadskostnad?

Det går inte att svara på eftersom ingen vet hur mycket värme & vatten som förbrukas i din fastighet. Det skiljer sig en hel del mellan husen. Det kan vi se i resultat från mätningarna som Umeå Energi gjorde i 6 av våra hus. I tabellen kan du se hur kostnaderna fördelades sig under ett drygt år. Intressant att notera att alla utom ett hus i slutändan hamnar inom en marginal på mindre än 3 000 kr på ett år. Det är också värt att notera att den samlade kostnaden för vatten utgör en större procentandel i de flesta av husen än vad kanske många tror.

Här kan du se driftskostnader och nyckeltal från mätningarna i testhusen

På Västra Carlshem sker mätningen mer manuellt än vad vi har tänkt oss. Därför har de fortsatt att debitera enligt sina andelstal och gör sedan en uträkning när året är slut. Mer än 80 % av fastigheterna får tillbaka pengar för att det förbrukat mindre än vad de blivit debiterade för. Mellan 10-15 fastigheter får varje år betala in lite extra. Det beror i samtliga fall på att de förbrukar mycket vatten. Något som är relativt enkelt att påverka med ett förändrat beteende.

Det föreligger alltså ingen stor risk att någon som bor här skulle få en avsevärt mycket högre boende kostnad genom att vi börjar debitera var och en för faktisk förbrukning. Men alla får möjligheten att påverka sin kostnad.