Tak

Taken består av Eternit Kvarto. De behöver målas med 10-15 års mellanrum med akrylatfärg. Innan du målar bör taket rengöras med målartvätt. Skölj noga innan du börjar måla. Du rekommenderas att måla två gånger. Du kan även måla den svarta plåten kring takkupor och gavlar med akrylatfärgen.

Stegar för takmålning finns att låna inom samfälligheten. De förvaras i vårt gemensamma garage.