Presentation av individuell mätning debitering (IMD)

Idag fördelar vi våra kostnader för värme och vattenförbrukningen via andelstal beroende på vilken av de 3 husstorlekar som finns i området. Det är styrelsens uppfattningar att det här ger ett svagt incitament för oss att vara sparsamma med förbrukningen. Vi har haft en liten minskning sedan 2014 men gör i stort sett av med lika mycket varje år med viss variation om det är en kall eller varm vinter.

Genom att var och en betalar för sin faktiska förbrukning skapas bra förutsättningar för att vi ska minska vår förbrukning. Mätningen i sig spara ingenting.

Vilken besparing är möjlig?

Vi har fått möjlighet att jämföra våran energiförbrukning med vår grannsamfällighet Västra Carlshem (röda området) som började mäta och debitera värme 2015. Vattnet har de mätt och debiterat för sedan 1983. De har sänkt sin förbrukning med nästan 10 % sedan dess. Vi anser att det är rimligt att anta att vi skulle kunna göra detsamma.

Läs mer om jämförelsen här

Så här fungerar det idag

Den energi vi talar om att kunna mäta för att minska vår förbrukning är fjärrvärmen, varm och kallvatten. Fjärrvärmen köper vi av Umeå Energi. Vattnet köper vi från VAKIN.

Läs mer om detta

Vad krävs för att införa IMD

Om vi beslutar att införa individuell mätning måste vi först ändra vårt anläggningsbeslut som idag säger att vi ska debitera med andelstal utifrån husens storlek. Ändring görs genom att en lantmätare genomför en förrättning och beslutar ifall vi får ändra vårt anläggningsbeslut så att vi kan debitera för faktisk förbrukning. Först när den ändringen är gjord kan vi gå vidare.

Nästa steg är att göra en upphandling och sedan installerar mätare i varje hus.

Hur fungerar mätning och debitering?

Vi behöver sätta upp mätare i varje hus som mäter värme, varm- och kallvatten. Alla mätare kommer att installeras i tvättstugan där rören kommer in husen.

För att ta hand om förbrukningsdata tittar vi på ett system från Infometrics som sköter detta utan att vi behöver göra så mycket själva. Från en uppsamlingsenhet hos oss skickas förbrukningsdata till deras system över mobilnätet. Där valideras det. Som fastighetsägare kommer du att kunna logga in och se din egen förbrukning. Dessutom får vi varningar ifall något verkar vara fel.

Efter en avslutad månad skickas din förbrukning av värme, varm- och kallvatten till vårt ekonomisystem och läggs till på din månadsdebitering.

Du kan läsa mer här

Kan det bli dyrare för mig att bo här?

Förbrukningen skiljer sig en hel del från hus till hus. Genom projektet med Umeå Energi vet vi en hel del om det. Vår uppfattning efter jämförelsen med Västa Carlshöjd är att få fastigheter kommer få en lägre kostnad än genom andelstalen vi använder idag. Alla kommer få möjlighet att påverka sin kostnad.

Läs mer här och se hur förbrukningen kan se ut

Vad kostar det att installera mätare?

Det går inte att svara på exakt vad en övergång till individuell mätning kostar. Framförallt för att vi inte vet när installationen ska göras. Här följer en så bra redovisning av kostnaderna som är möjlig att göra.

Styrelsens förslag är att föreningen står för kostnaden för inköp av mätare. Mätarna blir en del av vår anläggning. Föreningen står för eventuell kostnader kring dem. Varje fastighetsägare betalar installationen. På så vis kan vi dra nytta av ROT-avdraget.

Kostnad för föreningen

Föreningen köper in. 3 st mätare/fastighet ca. 5 600 kr.

Föreningen köper mätare för drygt 400 000 kr som tas från vår fond

Kostnad för varje fastighetsägare

Installationskostnad  ca. 8 400 kr – efter rotavdrag ca. 5 900 kr

Utöver detta tillkommer

Lantmäteriförrättning – i bästa fall 50 000 kr

Driftskostnader för IMD

Styrelsen föreslår att vi använder Infometrics tjänst. Det gula området rätt över gatan använder den. Tjänsten skulle ge oss en heltäckande lösning som kräver en minimal instats av oss och dessutom ger en hel del mervärden. Bland annat för att vi påverkat Infometrics till att bygga en koppling mot vår ekonomisystem Fortnox så att förbrukningsunderlaget kan skickas direkt dit för debitering månaden efter. På samma sätt som det gör med elräkningen för de flesta av oss.

I tjänsten ingår

  • Insamling av data från 237 mätpunkter, 3 i varje hus
  • Överblick av hela anläggningen för styrelsen
  • Meddelande om någon del av anläggningen har en avvikande förbrukning som skulle vara ett tecken på en skada.
  • Möjlighet att felsöka hela anläggningen med hjälp av expertis på Infometrics.
  • En inloggning för fastighetsägare för att se den egna förbrukningen
  • Framtagande av debiteringsunderlag efter varje månad som skickas direkt till vårt ekonomisystem Fortnox. Kostnaden för din förbrukning dras tillsammans med månadsavgiften via autogiro.

Den årliga kostnaden för Infometrics tjänst är ca 30 000 kr. Det motsvarar 30 kr/mån och fastighet.

Övriga frågor

Vi vet att det finns hus där rören som kommer in är inbyggda på olika sätt. Du behöver kunna komma åt rören. De kan börja läcka. Något som har hänt på mer än ett ställe. Det är svårt att svara allmänt när vi inte sett hur det ser ut.

Vad händer om mätaren går sönder? Föreningen äger mätarna och står för kostnaden för att byta ut en mätare som inte fungerar. Så länge den inte hanterats ovarsamt.