Luftavfuktare i garagen

Styrelsen tycker att det här förslaget är värt att genomföra eftersom det ger två fördelar som båda är värdefulla för oss. Dels kommer vi att kunna sänka vår energiförbrukning i garagen genom att vi sänker temperaturen i dem. Samtidigt kommer vi att få ett betydligt bättre klimat i garagen genom att vi kan bli av med fukten på ett sätt som vi inte alls klarar idag. Nu försöker vi värma bort fukten. Att de inte fungerar syns tydligt på bilden ovan. Så här kan ett biltak se ut efter en natt i garaget då det regnar ute. Bilden är tagen i september.

Fukten är skadlig både för garagen och bilarna. De senaste 10 åren har vi haft ett antal företag på besök för att titta på vårt problem med fukt. Ingen har kommit med en bra lösning. Förrän nu. Umeå Energi kände till att Leosol varit med och installerat luftavfuktare med bra resultat på andra ställe. Vi har talat med både en person som tidigare jobbat med att installera och en annan som gjort en installation. Båda talar väldigt bra om den här lösningen.

Hur fungerar det då. Vi har bett Johan på Leosol att berätta om det i en enkel videoinspelning.

Leosol gör inte själva några installationer. De jobbar med att ta fram förslag på energieffektiviseringar. De kan hjälp oss med att upprätta en ramhandling som fungerar som underlag för att ta in anbud. De gör att ingen som lägger ett anbud kan ta bort väsentliga delar som vi själva kanske inte är medvetna och därför inte frågat efter för att pressa priset. Det kommer också att genomför hela anbudsförfarandet åt oss. Du kan läsa mer om Leosol här https://www.leosol.se/

Så här ser en luftavfukatare som sitter i ett garage ut.

Vad skulle då den här lösningen kunna ge oss. Det fanns presenterat i Umeå Energis slutrapport. Här kan du läsa vad Umeå Energi skrev i sin rapport om luftavfuktare.

Det är deras utredning som är vårt viktigaste underlag.

Några kommentarer.

  • Vi uppfattar att 600 000 kr för investeringen är högt räknat.
  • Här finns ingen uppgift på vilken besparing vi skulle göra genom ett bättre klimat för byggnaderna, eller våra bilar.
  • Den tekniska livslängden på fläktarna är omkring 20 år. De utgör omkring halva investeringskostanden. Den andra halvan har betydligt längre teknisk livslängd.
  • Årligt underhåll är bara filterbyten till en kostnad av ca 400 kr/avfuktare. Vi har 7 garage. Det är möjligt att det kommer sitta 2 st i de större.