Jämförelse energiförbrukning

Västra Carlshem införde individuell mätning av värme i sitt område 2015. Med Umeå Energis hjälp har vi kunna ta fram en jämförelse med vad som hänt med deras respektive vår förbrukning sedan dess.

Den gula linjen visar Västra Carlshöjds förbrukning. De installerade mätare för värme 2015. Första året sjunker förbrukningen mycket. Därefter fortsätter den att sjunka men i långsammare takt. Sedan installationen av mätarna har deras förbrukning sjunkit med 9,6 %.

Den gröna linjen visar vår förbrukning under samma period. Även vår förbrukning har minskat lite gran under de här åren. Totalt med 2,4%. Men till detta kommer att Västra Carlshöjd började mäta och debitera för varm- och kallvatten redan 1983. Redan då minskade den förbrukningen och syns alltså inte i den här jämförelsen. Därför är det rimligt att anta att vi kommer se en större minskning eftersom vi samtidigt skulle börja mäta båda värme, varm- och kallvatten enligt förslaget. En minskning av vår förbrukning med 10% måste därmed anses som fullt rimlig.

Jämförelsen är gjord med normalårskorrigerade siffror. Det innebär att förbrukningen varje år räknas om som om det vore samma ute temperatur varje år.

En del av det vi betalar för fjärrvärmen till Umeå Energi utgörs av abonnerad effekt. I jämförelsen med Västra Carlshöjds har deras abonnerade effekt minskat med 6,3 %. Vår har under motsvarande period istället ökat med 1,6%. Under 2021 betalade vi 400 000 kr för vår abonnerade effekt. I de besparingar som Umeå Energi räknat på som rimliga för oss finns inte en minskning av den abonnerade effekten med. Den besparing blir alltså utöver den andra. Att den inte finns med beror på att den är svårare att uppskatta.

På den här sidan kan läsa mer om hur våra energikostnader uppstår.