Husen

Det finns 79 grändhus i tre olika storlekar i området.

A ( 16 st ) 4 rum och kök

B (32 st ) 5 rum och kök

C (31 st) 6 rum och kök

Samtliga hus har källare. Bostadsytan varierar mellan 110 och 125 kvm.

Husen byggdes åren 1974-1975.