Hur fungerar mätning & debitering?

Så här ser mätarna ut i ett av pilothusen från projektet med Umeå Energi

Mätarna läser av allt som förbrukas i ditt hus och skickar dessa värden vidare till en central enhet som in sin tur skickar dem till Infomterics. Deras tjänst ger oss många fördelar. All data som skickas dit verifieras. Vi kan följa förbrukningen för hela området och du kan se förbrukningen i ditt hus med en egen inloggning. Hela vårt system övervakas och vi får felmeddelande om något inte verkar stämma.

Genom att upprätta en koppling mellan Infometrics och vårt ekonomisystem i Fortnox kan vi skapa ett debiteringsunderlag för din förbrukning av värme, varm- och kallvatten som dras med autogiro tillsammans med månadsavgiften. Det kommer fortfarande att finnas en månadsavgift men den blir lägre än idag.

Här kan du läsa mer om Infometrics system

De andra två samfälligheterna på Carlshem tar ut samma avgift som de gjort tidigare. Efter årets slut matchar de den förbrukning som varje fastighet haft och gör en avräkning mot de förskottsbelopp som betalats in. Nästa alla får tillbaka pengar. Men det här sättet är tidskrävande och kan i vissa fall medför en extra kostnad. Möjligheten att debitera löpande ser vi som en stor fördel.

Med Infometrics tjänst går även att använda för att samla in förbrukningsdata från en laddstolpe om det skulle bli aktuellt.