Gräsklippare

Samfälligheten har en ny gemensam gräsklippare. Den används i första hand för att klippa våra gemensamma gräsmattor med. 2017 görs det av några ungdomar som bor i området.  När de inte använder den går det bra att använda den på sin egen tomt.

Den nya gräsklipparen är eldriven. Du hittar en instruktion om du klickar här.

Kom ihåg att ladda batterierna efter dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.