Grannsamverkan

Grannsamverkan

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet för att minska vardagsbrottslighet såsom skadegörelse, inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen. Den bygger på ett nära samarbete mellan grannar men också med polis, försäkringsbolag, samverkan mot brott , villaägarna med flera organisationer.

Vid enkäten i juni uttryckte 70% på vår gränd intresse för frågan och flera av våra näraliggande samfälligheter har i dag ett kontaktnät för detta.

Enkel metod

Att vi som boende i ett område skapar sociala nätverk som samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem som reagerar på det okända – det som kan vara ett brott eller förberedelse till ett brott.

Klicka här för att läsa mer om vad det innebär

Utbildningsmaterial

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan.

Vill du att även vårt område ska ha Grannsamverkan?

Styrelsen föreslår att även vår gränd engagerar sig i detta arbete. Det har blivit extra aktuellt då vi haft inbrott i området vid 2 tillfällen under senaste året. Vid ett tillfälle i ett hus och vid det andra i garagen. Men för att det ska fungerar behöver vi utse minst 3 st (gärna flera) kontaktombud och som lämpligen är representerad i samtliga våra 3 delområden. Det är en uppgift som uppskattas ta omkring 15 min i månaden enligt Grannsamverkans hemsida.

Läs mer om vad det innebär här

 

http://samverkanmotbrott.se/