Extrastämma 5 dec 2019

Här finns kallelsen till extrastämman och ett beslutsunderlag som förklarar vad respektive förslag innebär.

Vi börjar 18.30 med ett informationsmöte där representanter från Umeå Energi medverkar för att presentera vårt gemensamma projekt. Stämman börjar när informationsmötet är klart.

Kallelsen till extrastämman

Beslutsunderlag till styrelsens 3 förslag