Energibyråns förslag

Här hittar du de förslag som Energibyrån presenterade i samband med vår informationsträff kring energi torsdag 17 nov 2016.

Se förslagen

Det uppdrag vi gav åt Energibyrån var att ta fram allmänna förslag utifrån våra hustyper. De har haft tillgång till ritningar, en del tidigare material som tagits fram, en energideklaration och gjort 2 besök i ett av husen. Det fanns möjligheter att göra en betydligt djupare och mer precis analys men då till en annan kostnad.