Energibesparingsförslag

Vad är syftet

  • Vi vill minska vår energiförbrukning

Gör vi det 

  • Sparar vi pengar. Energi är samfällighetens största utgift
  • Är vi med och tar ansvar för en hållbar framtid
  • Får vi också betydligt bättre kontroll över vår anläggning (IMD)

Genom projektet med Umeå Energi har vi fått förslag på de åtgärder de anser var mest intressanta för oss om vi vill sänka vår energiförbrukning.

Du kan läsa hela Umeå Energis slutrapport här

Det förslag vi nu lägger fram är att börja mäta värme, varm- och kallvatten i varje fastighet då att var

Övergå till individuell mätning (IMD) av förbrukning av värme, varm- och kallvatten i varje hus.

Mätarna i sig sparar ingenting. Men de skapar bra förutsättningar för att vi ska välja att göra det.