Årsstämma 2024

Samfällighetens årsstämma hålls torsdag 14 mars 18.30 i Carlskyrkan. Här hittar du alla dokument som hör till stämman.

Kallelse

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2023

Revisionsberättelse

Budget 2024

Kommentar till budgeten

Debiteringslängd. Ny avgift från 1 april. Förändrad debiteringsmodell från halvårsskiftet

Underhålls och förnyelseplan

Förslag från styrelsen

Byte av 4 ventiler i alla fastigheter – finns presenterat i kommentaren till budgeten

Policy för värmesystemet

Placeringspolicy för våra pengar avsatta till underhållsfonden

Uppdaterad policy för el i garagen